Welkom op Huisartsen Praktijk 18de Oogstwal

De ruggengraat van de praktijk wordt gevormd door vier artsen, een psychologe, een diëtiste en een logopediste ondersteund door onze secretaresses. Er zijn vaste afspraken i.v.m. de preventie, het elektronische medisch dossier en het globaal medisch dossier.

Voor u betekent dit dat al deze huisartsen met een gemeenschappelijk patiëntendossier werken, dat de nodige informatie omvat om u op elk moment de juiste zorg te kunnen bieden en dat een GMD aangemaakt bij één der artsen, geldt voor alle artsen van deze praktijk.

Waarom een groepspraktijk?

Door met meerdere artsen te gaan samenwerken krijgen we de mogelijkheid betere kwaliteit van zorgen te bieden aan onze patiënten. We verhogen op die manier onze beschikbaarheid en zorgen zo voor een continuïteit in onze zorgverstrekking. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholing te volgen om zo de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Iedere patiënt is vij in keuze van arts. De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.

GMD

Binnen en groepspraktijk, is het om het even bij wie u een GMD afsluit. Na het afsluiten van het GMD geniet u bij alle artsen van de groep van de 30% hogere terugbetaling van het remgeld.

Raadpleging

Alle raadplegingen verlopen volgens afspraak.
Gelieve te verwittigen indien U een afspraak niet kan nakomen.
Indien U een afspraak wenst voor een uitgebreid onderzoek zoals een ECG (= filmpje van het hart), onderzoeken in kader van verzekeringen, chirurgische ingrepen,... dient U telefonisch uw afspraak te maken. Hiervoor is meer tijd nodig.
Voor het opmaken van attesten en invullen van formaliteiten komt U best op raadpleging. Hiervoor is tijd en inzage in uw globaal medisch dossier nodig.
Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag ! Tijdens de raadpleging krijgt U voldoende voorschriften mee, tot een volgende medische controle (raadpleging) nodig is. Er worden ook geen voorschriften voor familieleden (waarvoor eveneens een controle-raadpleging nodig is) meegegeven.

Elke huisarts werkt apart maar deelt: - het secretariaat - de afsprakenagenda - de dossiers
Bij verlof, bijscholing, ziekte of overbezetting van een arts, mogen patiënten kiezen voor een andere.
Artsen en personeel zijn gebonden door beroepsgeheim.
 
Er is een mogelijkheid om eerst een gratis bloedname te laten afnemen bij verpleegster Mevr. Josette Pansar.
Om hiervoor een afspraak te maken dient u contact op te nemen met het secretariaat.
Nadien dient u wel verplicht een afspraak te nemen bij de arts van uw keuze.
Meebrengen: klever mutualiteit.