Info voor patiënten

Telefoonnummer 012/23.38.45

Om een afspraak te maken zijn er twee mogelijkheden:

 1. je maakt een telefonisch afspraak
 2. je maakt een online-afspraak via de website

Praktisch

Gelieve je idenditeitskaart en mutualiteitsklever mee te brengen naar de raadpleging.
Er zijn 2 parkeerplaatsen naast de praktijk.

Openingsuren secretariaat

 • van maandag tot donderdag van 8u tot 16u
 • vrijdag van 8u tot 14u
 • de praktijk is telkens terug geopend na 17u

Consultaties op afspraak

Dr. Coninsx Philippe:

 • van maandag tot vrijdag
 • zaterdagvoormiddag


Dr. Jorissen Anja:

 • van maandag tot woensdag
 • donderdagvoormiddag
 • vrijdag
 • zaterdagvoormiddag om de 14 dagen


Dr. Reijnierse Christianne:

 • maandagmiddag en -namiddag
 • dinsdagvoormiddag en –namiddag
 • woensdagvoormiddag
 • donderdagvoormiddag en -namiddag
 • vrijdagmiddag en -namiddag
 • zaterdagvoormiddag om de 3 weken


Dr. Pak Anjela:

 • van maandag tot vrijdag
 • zaterdagvoormiddag om de 3 weken

Link naar de praktijkfolder

De dokters kan u spreken tussen 12u - 13u.

 • Voor resultaten
 • Voor vragen

Gelieve dit te respecteren zodat de consultatie vlot kan verlopen!!!


Mevr. Mieke Vinkenroye, psychologe (afspraak maken via de homepagina)
Komt u voor de eerste maal, gelieve dan eerst persoonlijk contact via de gsm-nummer

Visie

Ieder mens kent vroeg of laat de nodige onrust in zijn of haar leven. Psychologische begeleiding kan dan uitkomst bieden. In de psychologie bestaan verschillende soorten benaderingen zoals gedrachstherapie, systeemtherapie, oplossingsgericht werken, ... . Uit ervaring en scholing leerde ik verschillende benaderingen met elkaar combineren. De therapie zal dan ook worden afgestemd op uw noden. De therapeutische benaderingen zijn enkel een hulpmiddel in de zoektocht naar een oplossing voor uw probleem. Daarbij vind ik het belangrijk ons niet blind te staren op problemen, maar vooral aandacht te hebben voor uw eigenheid, vaardigheden en sterktes opdat verandering wordt nagestreefd.

Vernadering kan zijn:

 • (andere) keuzes maken
 • dingen anders bekijken/verwerken
 • anders omgaan met een situatie

Aangezien dit alles invloed heeft op je omgeving (partner, ouder(s) en/of kind(eren)) kan het een meerwaarde zijn voor alle partijen om hen actief bij de behandeling te betrekken. In de sfeer van wederzijds respect en begrip voor ieders verhaal kan men zich hierdoor gesterkt voelen in het nastreven van verandering.

Verwijzing

U kan zelf contact opnemen voor een verkennend gesprek of u kan worden verwezen door een van onze hiusartsen. Ook indien u geen patiënt bent in deze huisartsenpraktijk kan u bij mij terecht. Ik luister van uw verhaal en vervolgens onderzoeken we of ik u kan helpen. In dat geval maken we een behandelplan op maat en behoefte. Mocht blijken dat ik niet de geschikte persoon ben voor u, dan verwijs ik u graag door en kan, als u dit wenst, helpen bij het maken van een afspraak.

Psychotherapie is maatwerk; de duur van uw psychotherapeutische behandeling is daarom niet op voorhand vast te leggen. Alle gesprekken vallen onder mijn beroepsgeheim; uiteraard vindt er wel overleg plaats met verwijzers, artsen en collega psychologen.

Hulpvragen

Doelgroep: (jong)volwassenen en ouderen

Algemeen: depressie, stress, burn-out, zingeving, persoonlijke ontwikkeling, angst, paniek, levensfaseproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, rouw en verlies, pijn, vermoeidheid, impulsbeheersing, assertiviteit, vergeetachtigheid, ... .

Specialisaties: traumabehandeling (ook EMDR), ADHD en ASS bij volwassenen, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek.

Tarieven

 • 55 euro voor een individueel consult (50 min)
 • 65 euro voor ouders, gezinnen en koppels (50 min)
 • 80 euro voor psychodiagnostisch onderzoek (60 min) (testmateriaal, scoring en verslaglegging inclusief)

Raadpleeg je zorgverzekeraar en/of werkgever voor terugbetaling.

Indien deze tarieven het u financieel onmogelijk maken om deze hulp in te roepen kan u mogelijk beroep doen op het fonds van vzw Trampolien. U kan me contacteren voor meer informatie.

U kan een afspraak maken via de homepagina in de elektronische agenda of via telefonisch contact: 0478/77.10.90 of mail: m.vinkenroye@gmail.com

Karen Reynders, Klinisch psycholoog

Als klinisch psycholoog kan ik u helpen met allerhande psychische en/of psychosociale problemen waarmee u worstelt.

Ik hanteer voornamelijk een gedragstherapeutische aanpak, maar steeds in combinatie met andere vormen van therapie opdat we samen kunnen werken aan datgene wat zich momenteel aandient. De psychologische begeleiding is steeds individueel en op uw maat.

 Ik streef ernaar steeds bij te scholen om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en meer ervaring op te doen om u beter van dienst te kunnen zijn.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie (erkenningsnummer 912114037) en lid van zowel de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) als de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

 Doelgroep:

- Jongvolwassenen
- Volwassenen
- Ouderen

Waarvoor kan u bij mij terecht?:

- Angst- en stemmingsstoornissen
- Burn-out
- Persoonlijkheidsproblematieken
- Diverse psychosociale moeilijkheden (zelfbeeld, stress, sociale vaardigheden, alcohol- en drugsmisbruik, werkgerelateerde problemen,      
  assertiviteit,…)

 Tarieven:    

- 48 euro voor een individueel consult (50 minuten)    
- 70 euro voor psychodiagnostisch onderzoek (60 minuten)

Verwijzing:

U bent vrij om zelf contact op te nemen, ook indien u niet verwezen werd door onze dokters uit de huisartsenpraktijk.

U kan een afspraak maken via de homepagina in de elektronische agenda of via telefonisch contact: 0497/87.79.14 of mail: reynderskaren@gmail.com

 

Mevr. Nele Vanbergen, Logopediste

 • Leerstoornissen
  Hierbij treden problemen op met het spellen, lezen of rekenen (dysorthografie, dyslexie en dyscalculie).
 • Taaltherapie (vertraagde taalontwikkeling, dysfasie, afasie,...)
  De taalontwikkeling kan een afwijkend of vertraagd verloop kennen. Het is belangrijk om een taalstoornis vroegtijdig aan te pakken.
  Taalproblemen bij volwassenen vinden hun oorzaak in een hersenschadiging, meestal t.g.v. een CVA (herseninfarct).
 • Articulatietherapie
  We bemerken hier spraakklanken die niet of verkeerd worden uitgesproken.
  Ook bij volwassenen kan een spraakstoornis voorkomen (dysartrie). Door een beschadiging van het zenuwstelsel werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.
 • Afwijkende mondgewoonten
  Dit komt tot uiting in mondademhaling, duimzuigen en tongpersen en resulteert vaak in een articulatieprobleem.
 • Gehoorstoornissen
  Bij jonge kinderen is de uitdaging van het restgehoor belangrijk in functie van een goede communicatieve, taal-, spraak- en gehele ontwikkeling.
  Bij volwassenen bestaat de revalidatie uit de training van het gehoor, het spraakafzien en de communicatie.

 

Mevr. Lien Parthoens, Diëtiste en diabeteseducator

Mijn visie

Als diëtiste sta ik voor gezondheid, bewustwording en lifestyle. Ik geef begeleiding en steun aan mensen die beslissen om te werken aan een nieuwe en gezonde levensstijl. Al dan niet op advies van de arts of door eigen initiatief. Stap voor stap brengen we veranderingen aan in je eet- en leefpatroon zodat je (weer) kan genieten van een gezond leven. Voor mij is iedereen uniek, dus geen standaard dieet maar een persoonlijk advies met een voeding op maat. Ik vind het belangrijk dat u doelen behaald worden op een haalbare manier met blijvend resultaat op lange termijn.

Over mij

Ik ben een erkende diëtiste en diabeteseducator bij het RIZIV en lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD). Ik heb mijn diploma voedings-en dieetkunde behaald aan de Thomas More hogeschool te Geel in 2013. Sinds 2015 ben ik gestart als zelfstandige diëtiste. In 2016 behaalde ik mijn diploma als pediatrische diëtiste en sinds 2017 heb ik ook mijn diploma als diabeteseducator op zak. Op regelmatige basis neem ik deel aan bijscholingen om up-to-date te blijven. Op deze manier kan ik u steeds een voedingsadvies geven volgens de laatste ontwikkelingen op gebied van voeding.

Ik geef graag een antwoord op al uw vragen omtrent product- en etiketinformatie, voedingsclaims, het samenstellen van een voedingspatroon aangepast aan uw situatie, het uitwerken van recepten …

U kan bij mij terecht voor alle dieetadviezen :

 • Gewichtsproblemen bij volwassenen en kinderen (obesitas, moeite met blijvend gewichtsverlies, ongewenst ondergewicht)
 • Advies omtrent gezonde voeding
 • Prédiabetes, diabetes type 1 en 2 (diabeteseducatie)
 • Hoge cholesterol en/ of hoge bloedruk
 • Voeding bij stress, depressie en burn-out
 • Emotionele eetproblemen
 • Eetstoornissen
 • Maag- en darmklachten
 • Prikkelbaar darm syndroom (PDS) , Laag FODMAP dieet
 • Intoleranties (lactose, gluten,…)
 • Voedselallergieën
 • Proteïne dieet
 • Ondervoeding
 • Vegetarisme / alternatieve voedingswijze
 • Begeleiding bij zwangerschap en borstvoeding
 • Kindervoeding en moeilijke eters
 • Voeding bij kanker
 • Nierziekten

 

Het verloop van de consultaties

Standaard wordt er gestart met het intake gesprek ( 60 min) Tijdens dit uur leren we elkaar beter kennen en probeer ik inzicht te krijgen in jouw eetgewoonten. Dit doe ik door gericht vragen te stellen. Op deze manier kunnen we op zoek gaan naar een voeding die bij jou past en gemakkelijk toepasbaar is in het dagelijkse leven. Je krijgt de nodige informatie mee naar huis.

Tijdens de vervolg consultaties ( 30 min) wordt er een uitgebreid advies meegeven aan de hand van een voedingsschema en productenlijst. Het verdere verloop van jou dieet wordt verder besproken net zoals uw vragen en opmerkingen. Eventueel komen speciale thema’s aanbod ( vb. recepten aanpassen, etiketten leren lezen,…). De Verdere gesprekken dienen om de afgelopen periode evalueren ( wat ging goed, wat ging minder?) We bespreken mogelijke hindernissen die je ondervindt bij het dieet. Samen gaan we dan op zoek naar een gepaste oplossing. Ik geef  je de  nodige extra tips & tricks. Er kan ook gevraagd worden om een eetdagboekje bij te houden gedurende een bepaalde periode. Deze wordt dan ook tijdens het consult besproken.

 

Een afspraak maken

U kunt bij mij een afspraak maken al dan niet met een doorverwijzing van de huisarts. U kan ook bij mij terecht indien u geen patiënt bent van de huisartsenpraktijk.

Afspraken dienen steeds 24u op voorhand te worden geannuleerd! Anders wordt 50% van het normaal tarief aangerekend! Een sessie vervalt na 15 min te laat komen.

 

 1. Telefonische of via e-mail:

Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur telefonisch. U kan mij bereiken op het nummer

0495 61 60 09 of via het e-mailadres lienparthoens@hotmail.com.

 

 1. Via de onlineagenda:
 • Ben je nieuw? Kies dan steeds voor het intake gesprek.
 • Kom je op consultatie met 2 gezinsleden? Kies dan de speciale afspraaktypes voor 2.
 • Kom je op verwijzing van de huisarts? Vraag dan een verwijsbrief of voorschrift.
 • Ben je diabetespatiënt met recht op terugbetaling ( voortraject/zorgtraject) ? Kies dan voor het intake gesprek als je nieuw bent en anders kies je de vervolg consultaties (30min). Zorg dat je steeds in het bezit bent van een voorschrift van de huisarts! Kom je zonder verwijzing, volg dan het standaard verloop.

Tarieven

Er bestaan momenteel voor standaard consultaties geen wettelijk vastgelegde tarieven. De tarieven die worden gehanteerd zijn gebaseerd op de richtlijnen van onze beroepsvereniging.

Standaard:

 • Intake (60min):  48 euro
 • Vervolg consultatie (30min) : 26 euro

 

Voor 2 gezinsleden met dezelfde voedingsvraag:

 

 • Intake (90min) : 74 euro
 • Vervolg consult (30-45min) : 38 euro

 

Diabetespatiënt (voortraject/ zorgtraject) :

Deze tarieven zijn wettelijk bepaald en kunnen per jaar wijzigen. Zorg dat je steeds in het bezit bent van een voorschrift van de huisarts om in aanmerking te komen voor verlaagde tarieven en (bijna) volledige terugbetaling. Kom je zonder verwijzing, dan worden de standaard tarieven gehanteerd. Neem eventueel een kopie mee van je meest recent bloedonderzoek en je bloedglucosemeter.

 

Verschillenden mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming. Indien je in aanmerking komt voor een terugbetaling, krijg je de nodige documenten mee voor aanvraag tussenkomst bij je mutualiteit.

 

Orthomoleculair voedingscoach Kirsten Dirickx

Orthomoleculair is een heel moeilijk woord dat je niet hoeft te onthouden. Maar wat je wel moet weten is dat deze term gelijk staat met de ‘juiste’ keuzes  maken in je voeding om zo veel mogelijk nuttige stoffen binnen te krijgen en de schadelijke te mijden.

Orthomoleculaire therapie hanteert daarbij een holistische benadering en ziet je lichaam als één geheel: 

 • In plaats van enkel symptomen te behandelen gaan we dan ook actief op zoek naar de oorzaak van jouw probleem. 
 • Daarna geven we jou een voedingsplan om je lichaam precies die stoffen te bieden die het nodig heeft 
  om te herstellen en een optimale gezondheid te bekomen. 

Wees je bewust van wat je eet en kies een nieuwe, natuurlijke en gezonde levensstijl!

De sleutel voor de aanpak van heel wat lichamelijke klachten ligt bij je voeding. Als je macronutriënten (vetten, eiwitten en koolhydraten) in de juiste verhouding eet en voldoende aanvult met micronutriënten (vitaminen, mineralen en vezels), leg je alvast een stevige basis voor een gezond lichaam waarin alle processen optimaal verlopen.

Werkgebieden:

- Obesitas / Mensen die een dieet volgen maar toch niet vermageren 
- Diabetes mellitus 
- Problemen met verteringsorganen / Constipatie / Diarree / Prikkelbare darm, … 
- Hoge cholesterol
- Reuma 
- Immuniteit/vitaliteit 
- Tekorten aan vitamines, mineralen,… 
- Huidproblemen: eczeem, psoriasis,… 
- Voedingsallergieën, intoleranties 
- Slechte wondgenezing 
- Ondersteuning bij verslaving (voeding, alcohol) 
- Voeding tijdens zwangerschap 
- Voeding voor kinderen 
- Auto-immuunziektes: Fibro, CVS, osteoporose, … 
- Hypothyreoidie (te trage schildklier) 
- Sportprestaties verbeteren, uithouding verhogen 
- …

Heeft u een glutenintolerantie of -allergie of wil u gewoon een gezond brood eten dan kan u via mij een brood- en cakemix op basis van havervlokken, noten en verschillende kruiden aankopen.
Glutenvrij brood dat in de supermarkt verkrijgbaar is wordt in vele gevallen 'verrijkt' met industriële suiker en andere toevoegingen die de gluten moeten vervangen. Maar proberen we dit nu juist niet te vermijden?
Voor de prijslijst van dit brood en ook andere suikervrije producten mag u altijd vrijblijvend contacteren.

Tarief:
Consultatie: 30€ (+/- 60 min)

Contact
GSM: 0492/69.66.08
Mail: kirsten.dirickx@gmail.com
Website: www.sisu-eathealthystayhealthy.be

 

Vroedvrouw Sanne Schoubben

Een vroedvrouw is het meest geschikte eerste aanspreekpunt tijdens de normale vruchtbare periode van de vrouw en haar partner en de beste ondersteuning wanneer jij het als ouder nodig vindt zowel voor, in als na de zwangerschap.

 Ik merk op dat ouders zich in deze mooie periode van hun leven vaak onzeker voelen of met vele vragen blijven zitten. Als vroedvrouw ga ik samen met jou en je partner op weg doorheen je zwangerschap en de periode na de bevalling. Samen bewandelen we jullie pad naar en in het ouderschap. Er wordt gestreefd naar een uiterst warme, veilige en persoonlijke begeleiding en het ondersteunen van elk gezin, net daar waar jullie het nodig achten.

Een vroedvrouw kan het onbekende voor jullie normaliseren, kwetsbare ouders op hun kracht wijzen en al je gevoelens kracht bij zetten door professioneel advies.

Als vroedvrouw sta ik klaar voor elke vraag – hoe futiel die ook mag lijken – om jullie een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden en jullie als kersverse ouder zo zorgeloos mogelijk te laten genieten van je kleine wonder.

Wat kan ik voor u doen?


Postpartum:

- Hulp bij borstvoeding/flesvoeding
- Controle bloedverlies, knipje, baarmoederstand, ...
- Hielprik uitvoeren (guthrie test)
- Baby wegen, nakijken, info omtrent verzorging
- Controle & verzorging sectiowonde
- Je bijstaan in al je vragen en onzekerheden
- . . .

In de zwangerschap:

- Kennismaking
- Informatie rond zwangerschap, bevalling & postpartum
- Informatie rond borstvoeding/flesvoeding
- Luisteren naar de harttonen van je baby
- Antwoorden geven op al je vragen
- Een luisterend oor bieden
- . . .

Meer info op www.vroedvrouwsanne.be

Praktisch:

U heeft geen voorschrift nodig voor de consultaties bij de vroedvrouw
U bepaald zelf waar de consultaties door gaan: Bij u thuis of in de huisartsenpraktijk.

Tarieven:

Ik werk volgens de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de vergoeding voor de consultaties rechtstreeks geregeld wordt met de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Uzelf betaald dus niets, het volstaat om me twee klevertjes van de mutualiteit te overhandigen.
 

Je hebt recht op :
- 12 consultaties tijdens je zwangerschap (ongeacht het aantal bij je gynaecoloog/huisarts)
- 7 à 11  huisbezoeken na de zwangerschap (afh. van duur ziekenhuisverblijf)

Wel kunnen er verplaatsings-/administratie kosten worden aangerekend. Deze worden steeds vooraf besproken.

Afspraak:

Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur telefonisch. U kan mij bereiken op het nummer 0476/29.48.38. of www.vroedvrouwsanne.be