Info voor patiënten

Telefoonnummer 012/23.38.45

Om een afspraak te maken zijn er twee mogelijkheden:

 1. je maakt een telefonisch afspraak
 2. je maakt een online-afspraak via de website

Praktisch

Gelieve je idenditeitskaart en mutualiteitsklever mee te brengen naar de raadpleging.
Er zijn 2 parkeerplaatsen naast de praktijk.

Openingsuren secretariaat

 • van maandag tot donderdag van 8u tot 16u
 • vrijdag van 8u tot 14u
 • de praktijk is telkens terug geopend na 17u

Consultaties op afspraak

Dr. Coninsx Philippe:

 • van maandag tot vrijdag
 • zaterdagvoormiddag


Dr. Jorissen Anja:

 • van maandag tot woensdag
 • donderdagvoormiddag
 • vrijdag
 • zaterdagvoormiddag om de 14 dagen


Dr. Reijnierse Christianne:

 • maandagmiddag en -namiddag
 • dinsdagvoormiddag en –namiddag
 • woensdagvoormiddag
 • donderdagvoormiddag en -namiddag
 • vrijdagmiddag en -namiddag
 • zaterdagvoormiddag om de 3 weken


Dr. Pak Anjela:

 • van maandag tot vrijdag
 • zaterdagvoormiddag om de 3 weken

Link naar de praktijkfolder

De dokters kan u spreken tussen 12u - 13u.

 • Voor resultaten
 • Voor vragen

Gelieve dit te respecteren zodat de consultatie vlot kan verlopen!!!


Mevr. Mieke Vinkenroye, psychologe (afspraak maken via de homepagina)
Komt u voor de eerste maal, gelieve dan eerst persoonlijk contact via de gsm-nummer

Visie

Ieder mens kent vroeg of laat de nodige onrust in zijn of haar leven. Psychologische begeleiding kan dan uitkomst bieden. In de psychologie bestaan verschillende soorten benaderingen zoals gedrachstherapie, systeemtherapie, oplossingsgericht werken, ... . Uit ervaring en scholing leerde ik verschillende benaderingen met elkaar combineren. De therapie zal dan ook worden afgestemd op uw noden. De therapeutische benaderingen zijn enkel een hulpmiddel in de zoektocht naar een oplossing voor uw probleem. Daarbij vind ik het belangrijk ons niet blind te staren op problemen, maar vooral aandacht te hebben voor uw eigenheid, vaardigheden en sterktes opdat verandering wordt nagestreefd.

Vernadering kan zijn:

 • (andere) keuzes maken
 • dingen anders bekijken/verwerken
 • anders omgaan met een situatie

Aangezien dit alles invloed heeft op je omgeving (partner, ouder(s) en/of kind(eren)) kan het een meerwaarde zijn voor alle partijen om hen actief bij de behandeling te betrekken. In de sfeer van wederzijds respect en begrip voor ieders verhaal kan men zich hierdoor gesterkt voelen in het nastreven van verandering.

Verwijzing

U kan zelf contact opnemen voor een verkennend gesprek of u kan worden verwezen door een van onze hiusartsen. Ook indien u geen patiënt bent in deze huisartsenpraktijk kan u bij mij terecht. Ik luister van uw verhaal en vervolgens onderzoeken we of ik u kan helpen. In dat geval maken we een behandelplan op maat en behoefte. Mocht blijken dat ik niet de geschikte persoon ben voor u, dan verwijs ik u graag door en kan, als u dit wenst, helpen bij het maken van een afspraak.

Psychotherapie is maatwerk; de duur van uw psychotherapeutische behandeling is daarom niet op voorhand vast te leggen. Alle gesprekken vallen onder mijn beroepsgeheim; uiteraard vindt er wel overleg plaats met verwijzers, artsen en collega psychologen.

Hulpvragen

Doelgroep: (jong)volwassenen en ouderen

Algemeen: depressie, stress, burn-out, zingeving, persoonlijke ontwikkeling, angst, paniek, levensfaseproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, rouw en verlies, pijn, vermoeidheid, impulsbeheersing, assertiviteit, vergeetachtigheid, ... .

Specialisaties: traumabehandeling (ook EMDR), ADHD en ASS bij volwassenen, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek.

Tarieven

 • 55 euro voor een individueel consult (50 min)
 • 65 euro voor ouders, gezinnen en koppels (50 min)
 • 80 euro voor psychodiagnostisch onderzoek (60 min) (testmateriaal, scoring en verslaglegging inclusief)

Raadpleeg je zorgverzekeraar en/of werkgever voor terugbetaling.

Indien deze tarieven het u financieel onmogelijk maken om deze hulp in te roepen kan u mogelijk beroep doen op het fonds van vzw Trampolien. U kan me contacteren voor meer informatie.

U kan een afspraak maken via de homepagina in de elektronische agenda of via telefonisch contact: 0478/77.10.90 of mail: m.vinkenroye@gmail.com

Lara Peters, Klinisch psycholoog

Visie

In ons leven komen we soms hindernissen tegen waar we soms moeilijk aan uit kunnen. Eender welke klacht, vraag of lijden kan een aanleiding vormen om een psychologische begeleiding op te starten. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en beleeft dit op een unieke manier. Deze zullen dan ook richting geven aan hoe de therapie vorm zal krijgen.

Als psycholoog vind ik het belangrijk om me te blijven verder ontwikkelen en mezelf in vraag te stellen. Dit gebeurt onder andere door verdere bijscholingen en intervisiemomenten. Daarnaast neem ik actief deel aan werkbegeleiding en start ik vanaf februari met leertherapie.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie (erkenningsnummer: 952125699), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Doelgroep:

-          Jongvolwassenen

-          Volwassenen

-          Ouderen

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Stemmingsklachten, stress- en spanningsklachten, levensfaseproblematiek, persoonlijke ontwikkeling, rouw en verlies, persoonlijkheidsproblematieken, alcohol- en drugsmisbruik, relationele problemen…

Verwijzing:

U kan zelf contact opnemen voor een verkennend gesprek of u kan worden verwezen door één van de huisartsen. Ook wanneer u geen patiënt bent in de huisartsenpraktijk kan u contact met me opnemen. Tijdens een eerste gesprek leren we elkaar beter kennen en onderzoeken we samen waar u de meeste nood aan heeft.

Tarieven:

-          Individueel consult: 55 euro/ uur

-          Koppels, ouders, gezinnen: 65 euro/ uur

Contact:

U kan een afspraak maken via de homepagina in de elektronische agenda. U kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer 0475/64.38.17 of per mail: lara@balanspmc.be

 

Mevr. Lien Parthoens, Diëtiste en diabeteseducator

Mijn visie

Als diëtiste sta ik voor gezondheid, bewustwording en lifestyle. Ik geef begeleiding en steun aan mensen die beslissen om te werken aan een nieuwe en gezonde levensstijl. Al dan niet op advies van de arts of door eigen initiatief. Stap voor stap brengen we veranderingen aan in je eet- en leefpatroon zodat je (weer) kan genieten van een gezond leven. Voor mij is iedereen uniek, dus geen standaard dieet maar een persoonlijk advies met een voeding op maat. Ik vind het belangrijk dat u doelen behaald worden op een haalbare manier met blijvend resultaat op lange termijn.

Over mij

Ik ben een erkende diëtiste en diabeteseducator bij het RIZIV en lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD). Ik heb mijn diploma voedings-en dieetkunde behaald aan de Thomas More hogeschool te Geel in 2013. Sinds 2015 ben ik gestart als zelfstandige diëtiste. In 2016 behaalde ik mijn diploma als pediatrische diëtiste en sinds 2017 heb ik ook mijn diploma als diabeteseducator op zak. Op regelmatige basis neem ik deel aan bijscholingen om up-to-date te blijven. Op deze manier kan ik u steeds een voedingsadvies geven volgens de laatste ontwikkelingen op gebied van voeding.

Ik geef graag een antwoord op al uw vragen omtrent product- en etiketinformatie, voedingsclaims, het samenstellen van een voedingspatroon aangepast aan uw situatie, het uitwerken van recepten …

U kan bij mij terecht voor alle dieetadviezen :

 • Gewichtsproblemen bij volwassenen en kinderen (obesitas, moeite met blijvend gewichtsverlies, ongewenst ondergewicht)
 • Advies omtrent gezonde voeding
 • Prédiabetes, diabetes type 1 en 2 (diabeteseducatie)
 • Hoge cholesterol en/ of hoge bloedruk
 • Voeding bij stress, depressie en burn-out
 • Emotionele eetproblemen
 • Eetstoornissen
 • Maag- en darmklachten
 • Prikkelbaar darm syndroom (PDS) , Laag FODMAP dieet
 • Intoleranties (lactose, gluten,…)
 • Voedselallergieën
 • Proteïne dieet
 • Ondervoeding
 • Vegetarisme / alternatieve voedingswijze
 • Begeleiding bij zwangerschap en borstvoeding
 • Kindervoeding en moeilijke eters
 • Voeding bij kanker
 • Nierziekten

 

Het verloop van de consultaties

Standaard wordt er gestart met het intake gesprek ( 60 min) Tijdens dit uur leren we elkaar beter kennen en probeer ik inzicht te krijgen in jouw eetgewoonten. Dit doe ik door gericht vragen te stellen. Op deze manier kunnen we op zoek gaan naar een voeding die bij jou past en gemakkelijk toepasbaar is in het dagelijkse leven. Je krijgt de nodige informatie mee naar huis.

Tijdens de vervolg consultaties ( 30 min) wordt er een uitgebreid advies meegeven aan de hand van een voedingsschema en productenlijst. Het verdere verloop van jou dieet wordt verder besproken net zoals uw vragen en opmerkingen. Eventueel komen speciale thema’s aanbod ( vb. recepten aanpassen, etiketten leren lezen,…). De Verdere gesprekken dienen om de afgelopen periode evalueren ( wat ging goed, wat ging minder?) We bespreken mogelijke hindernissen die je ondervindt bij het dieet. Samen gaan we dan op zoek naar een gepaste oplossing. Ik geef  je de  nodige extra tips & tricks. Er kan ook gevraagd worden om een eetdagboekje bij te houden gedurende een bepaalde periode. Deze wordt dan ook tijdens het consult besproken.

 

Een afspraak maken

U kunt bij mij een afspraak maken al dan niet met een doorverwijzing van de huisarts. U kan ook bij mij terecht indien u geen patiënt bent van de huisartsenpraktijk.

Afspraken dienen steeds 24u op voorhand te worden geannuleerd! Anders wordt 50% van het normaal tarief aangerekend! Een sessie vervalt na 15 min te laat komen.

 

 1. Telefonische of via e-mail:

Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur telefonisch. U kan mij bereiken op het nummer

0495 61 60 09 of via het e-mailadres lienparthoens@hotmail.com.

 

 1. Via de onlineagenda:
 • Ben je nieuw? Kies dan steeds voor het intake gesprek.
 • Kom je op consultatie met 2 gezinsleden? Kies dan de speciale afspraaktypes voor 2.
 • Kom je op verwijzing van de huisarts? Vraag dan een verwijsbrief of voorschrift.
 • Ben je diabetespatiënt met recht op terugbetaling ( voortraject/zorgtraject) ? Kies dan voor het intake gesprek als je nieuw bent en anders kies je de vervolg consultaties (30min). Zorg dat je steeds in het bezit bent van een voorschrift van de huisarts! Kom je zonder verwijzing, volg dan het standaard verloop.

Tarieven

Er bestaan momenteel voor standaard consultaties geen wettelijk vastgelegde tarieven. De tarieven die worden gehanteerd zijn gebaseerd op de richtlijnen van onze beroepsvereniging.

Standaard:

 • Intake (60min):  48 euro
 • Vervolg consultatie (30min) : 26 euro

 

Voor 2 gezinsleden met dezelfde voedingsvraag:

 

 • Intake (90min) : 74 euro
 • Vervolg consult (30-45min) : 38 euro

 

Diabetespatiënt (voortraject/ zorgtraject) :

Deze tarieven zijn wettelijk bepaald en kunnen per jaar wijzigen. Zorg dat je steeds in het bezit bent van een voorschrift van de huisarts om in aanmerking te komen voor verlaagde tarieven en (bijna) volledige terugbetaling. Kom je zonder verwijzing, dan worden de standaard tarieven gehanteerd. Neem eventueel een kopie mee van je meest recent bloedonderzoek en je bloedglucosemeter.

 

Verschillenden mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming. Indien je in aanmerking komt voor een terugbetaling, krijg je de nodige documenten mee voor aanvraag tussenkomst bij je mutualiteit.

 

Orthomoleculair voedingscoach Kirsten Dirickx

Orthomoleculair is een heel moeilijk woord dat je niet hoeft te onthouden. Maar wat je wel moet weten is dat deze term gelijk staat met de ‘juiste’ keuzes  maken in je voeding om zo veel mogelijk nuttige stoffen binnen te krijgen en de schadelijke te mijden.

Orthomoleculaire therapie hanteert daarbij een holistische benadering en ziet je lichaam als één geheel: 

 • In plaats van enkel symptomen te behandelen gaan we dan ook actief op zoek naar de oorzaak van jouw probleem. 
 • Daarna geven we jou een voedingsplan om je lichaam precies die stoffen te bieden die het nodig heeft 
  om te herstellen en een optimale gezondheid te bekomen. 

Wees je bewust van wat je eet en kies een nieuwe, natuurlijke en gezonde levensstijl!

De sleutel voor de aanpak van heel wat lichamelijke klachten ligt bij je voeding. Als je macronutriënten (vetten, eiwitten en koolhydraten) in de juiste verhouding eet en voldoende aanvult met micronutriënten (vitaminen, mineralen en vezels), leg je alvast een stevige basis voor een gezond lichaam waarin alle processen optimaal verlopen.

Werkgebieden:

- Obesitas / Mensen die een dieet volgen maar toch niet vermageren 
- Welke voeding is de juiste? 
- Problemen met verteringsorganen / Constipatie / Diarree / Prikkelbare darm, … 
- Hoge cholesterol
- Reumatische ziektes: Bechterew, Sjôgren, Fibromyalgie ...
- Immuniteit/vitaliteit
- Tekorten aan vitamines, mineralen,… 
- Sport: prestaties verbeteren, uithouding verhogen, eetschema's voor en na een training
- …

Tarief:

Consultatie: 40€ (+/- 60 min)

Contact
GSM: 0492/69.66.08
Mail: kirsten.dirickx@gmail.com
Facebook en Instagram: sisu, eat healthy stay healthy